800_200-BN

Regulamin Biegu Niepodległości 2017

REGULAMIN

XXI Biegu Niepodległości

11 listopada 2017 r.

 

1. ORGANIZATORZY BIEGU:

 • Klub Maratoński Truchcik Łubianka

2. PARTNERZY BIEGU

 • Urząd Gminy Łubianka
 • Centrum Kultury w Łubiance

3. MIEJSCE:

 • Start i meta w Pigży

4. BIURO BIEGU:

 • W dniu biegu od godziny 8:00 – Szkoła Podstawowa w Pigży ul. Szkolna 14.
 • E-mail: kmtruchcik@gmail.com

5. TERMIN:

 • Sobota, 11 listopada 2017r. – start godz. 12.00

6. UDZIAŁ:

 • Uczestnikami mogą być osoby posiadające ukończone 18 lat (dopuszcza się udział zawodników mających ukończone 16 lat za pisemnym pozwoleniem rodziców) oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

7. LIMIT CZASOWY:

 • Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy pokonają trasę w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu. Chipy będą wydawane wraz z numerem podczas zapisów w dniu zawodów w Szkole Podstawowej w Pigży!

8. TRASA:

 • Start honorowy o godzinie 12:00 sprzed Szkoły Podstawowej w Pigży. Start główny z ulicy Szkolnej.
 • Meta na stadionie lekkoatletycznym w Szkole Podstawowej w Pigży.
 • 11 km o nawierzchni asfaltowo-gruntowej.
 • Oznakowany każdy kilometr trasy.

9. ZGŁOSZENIA:

 • Elektronicznie na stronie www.maratonypolskie.pl, które zostaną zamknięte 8 listopada o godzinie 23.59.
 • W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji biegu, uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (w budynku Szkoły Podstawowej w Pigży – ul. Szkolna 14) w dniu biegu od godz. 8:00 do godz. 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub w wypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną.
 • Limit zgłoszonych uczestników wynosi 800 osób. Po przekroczeniu tej liczby strona zgłoszeniowa zostanie automatycznie zamknięta.

10. OPŁATA WPISOWA:

 • 35 zł. – do dnia 31 października 2017r.
 • 40 zł. – od 1 listopada do 8 listopada 2017r.
 • Uczestnicy wpłacają opłatę na stronie online, gdzie są również zapisy lub na numer konta KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 41 9511 0000 2003 0022 9296 0001

11. KLASYFIKACJE:

1) Generalna

2) Kobiet

Kategorie wiekowe mężczyzn:

3) M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat (2001-1998)
4) M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat (1997-88)
5) M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1987-78)
6) M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1977-68)
7) M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1967-58)
8) M60 kategoria wiekowa od 60 do 69 lat (1957-48)
9) M70 kategoria wiekowa powyżej 70 lat (1947 i starsi)

Kategorie wiekowe kobiet:

10) K16 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat (2001-1988)
11) K30 kategoria wiekowa od 30 do 44 lat (1987-73)
12) K45 kategoria wiekowa od 45 lat (1972 i starsze)

13) Kategoria drużynowa (suma czasów 4 najlepszych zawodników reprezentujących jeden klub)

W kategorii drużynowej kapitanowie zgłaszają listę zawodników (4-6 osób) do dnia 9.11.2017 do godz. 23:59 na adres kmtruchcik@gmail.com (w zgłoszeniu należy umieścić nazwę drużyny oraz listę zawodników). Nie istnieje możliwość zapisów w biurze zawodów w dniu biegu!

14) Mieszkanki Gminy Łubianka
15) Mieszkańcy Gminy Łubianka

12. KLASYFIKACJE DODATKOWE:

 • XXI Bieg Niepodległości zaliczany jest do cyklów biegowych Grand Prix – Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy.
 • Regulaminy powyższych cyklów biegowych dostępne są na stronach internetowych organizatorów.

13. NAGRODY:

 • Nagrody pieniężne dla trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej. Kolejno: 500 zł., 300 zł. i 200 zł.
 • Nagrody pieniężne dla trzech pierwszych kobiet. Kolejno: 500 zł., 300 zł. i 200 zł.
 • Medal pamiątkowy (organizator zapewnia osiemset medali).
 • Koszulka techniczna (organizator zapewnia osiemset sztuk)
 • Puchary za miejsce I-VI w klasyfikacji generalnej,
 • Puchary za miejsce I-III w klasyfikacji kobiet ,
 • Puchary za miejsce I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • Puchary za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej,
 • Nagrody nie dublują się

14. WYŻYWIENIE:

 • Zawodnicy po zakończeniu biegu otrzymują ciepły posiłek i napój wydawany na mecie.

15. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach:

 • 100m, do lat 6 (rocznik 2011 i młodsi)
 • 400m, 7-9 lat (2010-2008),
 • 800m, 10-12 lat (2007-2005)
 • 1400m, 13-15 lat (2004-2002)
 • Oddzielna klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców,
 • Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych będą dostępne na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl oraz w dniu biegu w biurze zawodów od godz. 9:00 do 9:55
 • Początek rywalizacji o godz. 10:00,
 • Wszystkie biegi odbywają się w Pigży,
 • Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowej medale.
 • Puchary za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • Opłata wpisowa wynosi 5 zł.

16. OSOBA DO KONTAKTU:

 • Artur Przyjemski numer telefonu: 512-136-464, e-mail: kmtruchcik@gmail.com

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu,
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach oraz chip przymocowany do buta,
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
Posted in Uncategorized.